Search This Blog

Tuesday, March 10, 2015

Five Years Down ... Forever To Go


Hindi aakalaing tatagal ng LIMA
Sa mga problemang pinagsamasama
Minsa’y parang hindi na makahinga
Ikamamatay naman kung mawala ang isa

Ilang libong kilometro man ang layo sa isa’t isa
Isa, dalawa, Tatlo o higit pa sa Lima
Hindi mailalayo ng ilan mang mga bansa
Lima natin ay gagawing limampu at higit pa

Limang taon na ang lumipas
At habang-buhay pa ang darating
Na tayo ay magsasama
Anong unos man ang dumating

Puso’y ko’y tataLIMA mata’y di ipipikit
Walang kasing lagkit walang kasing tamis
Sa isang iglap lamang atin ding makakamit

LIMA ay LIMAmpu na, patungo hanggang langit


No comments:

Post a Comment