Search This Blog

Sunday, January 7, 2018

Kasama sa Inyong Paglalakbay


Nais kong maging perpekto sa iyong pagtingin
Maging isang huwaran at iyong tingalain
Ngunit ako ay napakalayo sa perpektong nanaisin
Maraming kabiguan, kamalian nakakabit sa akin

Nais kayong bigyan magandang kinabukasan
Maaliwalas na paligid at masayang tahanan
Ngunit sadyang mahirap aking nasimulan
Mga plano sa buhay hindi naisakatuparan

Ngunit kahit na ano pang hirap aking maranasan
Pangakong magandang buhay pipiliting ibigay
Kabutihang loob at magandang asal aking inaasam
Na inyong maging gabay at sa puso ay taglay

Magandang edukasyon sa inyo’y ibibigay
Pagiging mabuting tao ang sa inyo’y gagabay
Sa mas magandang buhay ito ang siyang tulay
Higit pa sa anumang karangyaan ng buhay

Saan ka man patungo, kasama mo ako
Nais ko’y lahat ng pangarap mo’y magkatotoo
Kahit saan kahit kailan hindi magbabago
Kapag kailangan mo ay narito lang ako

Kaya habang tinatahak ang daan ng inyong buhay
Hinahanap ang tamang daan upang gawing makulay
Makaranas man ng Kabiguan o tagumpay
Lagi akong narito kasama sa iyong paglalakbay